CCTV
• DVR
• CAMERA
• HD-SDI
• AHD
• 네트워트(Full-HD급)
• 모니터
• 악세사리
금융사무기기
무선식 마을방송 시스템
통신/보안방범기기
• AHD HOME > PRODUCT GUIDE > CCTV > AHD
• 녹화장치 (4) • 카메라 (8)
SCO-6023R
Wisenet HD+ AHD(1080p)IR 카메라
SCV-6083R
Wisenet HD+ AHD(1080p)IR 카메라
SCD-6083R
Wisenet HD+ AHD(1080p)IR 카메라
SCO-6083R
Wisenet HD+ AHD(1080p)IR 카메라
SDC-8440BC
아날로그 AHD 720p 카메라 SDC-8440BC
SCD-5020R
Full HD 720p AHD IR Dome 카메라
SDR-B3300
4채널 AHD 720p DVR SDR-B3300
SRD-1684
1080p Full HD 16채널 AHD DVR
SRD-893
1080p Full HD 8채널 AHD DVR
SRD-493
1080p Full HD 4채널 AHD DVR
SCO-6020R
Full HD 1080p AHD IR 카메라
SCD-6020R
Full HD 1080p AHD IR Dome 카메라
1